Dầu khí và những điều trăn trở

(GDVN) - Hơn lúc nào hết, ngành Dầu khí cần được sự đồng hành, chia sẻ, vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan...

Giá lúa gạo tăng, ai hưởng lợi?

(GDVN) - Đây là câu hỏi không mới, nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự khi mà thực tế là nhiều năm qua người nông dân Việt Nam không được hưởng lợi khi giá lúa gạo tăng và các chính sách của Nhà nước chưa giải quyết dứt điểm được nghịch lý này.
Đang tải tin...