Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em

17/06/2017 10:58
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban và 3 Bộ trưởng làm Phó Chủ tịch.