Vì sao trường GWIS được công nhận tại Mỹ?

(GDVN) - GWIS giống như các công ty giáo dục đang triển khai liên kết tại Việt Nam. Nó hoạt động theo mô hình của tổ chức kinh doanh tư nhân hoàn toàn hợp pháp tại Mỹ.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội chỉ họp 19 ngày

(GDVN) - Trong chất vấn và trả lời chất vấn theo phương pháp hỏi nhanh, đáp gọn. Đại biểu hỏi chỉ trong vòng một phút, mỗi đại biểu chỉ hỏi một câu hỏi.

Soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật

(GDVN) - Thủ tướng đã ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 4.
Đang tải tin...