Họa sĩ phục trang xin lỗi Lý Nhã Kỳ

Tôi đã hơi quá lời khi nhận xét cô ấy cố tình gây ra sự cố hở ngực - đó là lời chia sẻ mà họa sĩ phục trang Đỗ Thu Hiền gửi đến Lý Nhã Kỳ.
Đang tải tin...