Trang web và máy chủ web đầu tiên trên thế giới

06/08/2012 13:37
Ngày nay website là một thứ quá quen thuộc với chúng ta với những hình ảnh, flash, javascript phức tạp hay AJAX nhưng đã có thời web chỉ đơn giản là những dòng văn bản thuần, không có khả năng chứa bất cứ thông tin gì hơn.