Bản lĩnh lính đặc công

18/02/2012 17:05
Chúng tôi có mặt tại Đoàn Đặc công Hải quân 126 giữa lúc đơn vị đang chuẩn bị đợt thay quân đi làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo