Cuộc đua chạy lớp đầu năm của giáo viên

28/07/2018 07:11
(GDVN) - Phải “đầu tư” để được đứng lớp “ngon”, nên việc giáo viên bộ môn giở đủ “ngón nghề” để “động viên” học sinh tham gia học thêm, học kèm là điều tất yếu.