Thầy cô khốn khổ vì...minh chứng!

(GDVN) - Những minh chứng này có nhất thiết cuối năm nhà trường lại buộc giáo viên “phải photocopy tất cả những sổ sách này để minh chứng cho việc đánh giá hay không?

Giáo viên vào mùa copy

(GDVN) - Người làm trước lại cho người làm sau mượn sao chép y chang. Chỉ cần bỏ công đọc của một người cũng có thể đoán biết được những thành viên còn lại viết gì.
Đang tải tin...