Trăm nghề, nghĩ kỹ chọn lấy một

(GDVN) - Dũng cảm chọn lấy một nghề để theo đuổi, sống chết với nó là quyết định rất khó khăn với nhiều bạn trẻ nhưng có khi đó lại là quyết định đúng đắn nhất!

Quyết liệt với “Quốc sách hàng đầu”

(GDVN) - Tập trung thực hiện quyết liệt “Quốc sách hàng đầu”, tạo cơ sở phát huy cao độ sức mạnh dân tốc kết hợp với sức mạnh thời đại để thu hẹp khoảng cách tụt hậu.
Đang tải tin...