Làm đường, tăng phí BOT, anh đã hỏi dân chưa?

(GDVN) - Câu hỏi trên được ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đặt ra trước những bức xúc của người dân xung quanh việc tăng phí đường BOT.
Đang tải tin...