"Phát biểu của Thích Kiến Quốc ở đối thoại Shangri-la thật sáo rỗng!"

05/06/2013 13:00
(GDVN) - Thích Kiến Quốc đã né tránh một thực tế là Bắc Kinh đã phái tàu chiến nghênh ngang kéo ra Biển Đông và Biển Hoa Đông với ý đồ thay đổi hiện trạng (theo hướng có lợi cho Bắc Kinh, phá vỡ cam kết trong Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002).

Không cung cấp thông tin phải bị chế tài

23/06/2012 06:29
Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), nói: Báo chí là tiếng nói, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân.