GS. Phạm Đức Dương: "Ý thức của nhiều người Việt rất kém"

(GDVN) - "Khi người nước ngoài sang Việt Nam tham quan, họ có thái độ rất tôn trọng quy định, truyền thống, nếp sống, phong tục của người Việt Nam. Tuy nhiên, bản thân nhiều người Việt ý thức lại rất kém, thường bộc lộ lối ứng xử thiếu tôn trọng đối với văn hóa truyền thống dân tộc".
Đang tải tin...