Thiệp cưới con, in tên cha là... sếp

12/09/2011 08:05

Ngoài bìa thiệp cưới con mình, ông bố cho in hẳn hàng chữ to đùng: “Nguyễn Hùng Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo TP.Cần Thơ về Phòng chống tham nhũng”.