Trải nghiệm nền giáo dục chất lượng cao tại Mỹ

15/11/2013 11:59
(GDVN) - Hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ có tính dân chủ và tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn thuần thục nhiều kỹ năng mềm quan trọng như: khả năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hùng biện...