Chính phủ nói gì về nợ xấu, nợ công?

31/10/2014 14:13
(GDVN) - Tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nợ công.

Vì sao chúng ta vẫn cứ nghèo?

31/10/2014 07:06
(GDVN) - Xuất phát điểm của nền kinh tế và năng suất lao động thấp, trình độ khoa học lạc hậu, vẫn dựa vào nông nghiệp...Vậy còn nguyên nhân gì khiến ta cứ nghèo mãi?