Ai đang làm loạn lòng dân?

20/06/2016 09:27
(GDVN) - Đất nước này là của dân. Cán bộ được bầu ra để làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. Vậy thì tại sao dân phải bức xúc?