Bệnh vô cảm trong xã hội hiện đại

07/04/2019 06:12
(GDVN) - Ai cũng quan niệm đó không phải là việc của mình. Lâu ngày, hình thành thói quen vô cảm trước những gì mà mình chứng kiến xung quanh.