“Bỏ tiền ra là phải tính đến hiệu quả”

02/01/2017 07:00
(GDVN) - Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, số trường đại học ở Việt Nam không lớn, số sinh viên/đầu dân không đông nhưng nhiều trường chất lượng kém, hữu sinh vô dưỡng.