1001 kiểu giận dỗi bạn bè của teen

20/12/2011 16:23
Khi trẻ con bỗng dưng không thích chơi với nhau, chúng sẽ vỗ tay vào miệng và nói “bo xì” để nghỉ chơi, để rồi sau đó lại huề như chưa có gì xảy ra.