Để AgriBank "bết bát", ai chịu trách nhiệm?

29/07/2014 14:30
(GDVN) - Theo TS Nguyễn Minh Phong, về nguyên tắc quản lý nhà nước khi để doanh nghiệp nhà nước hoạt động yếu kém, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và bị xử lý...