Giáo dục: "Quyền rơm, vạ đá" (2)

08/02/2019 06:00
(GDVN) - Nói “quyền rơm” của giáo dục e vẫn chưa mô tả hết sự thật mà phải dùng các từ dân gian gọi là “quyền hơi” hay “quyền gió”.

Nhận diện các khoản thu ngoài học phí

16/08/2018 06:23
(GDVN) - Ngoài một số trường học cố đẻ ra nhiều khoản thu vô lý dẫn đến lạm thu thì vẫn còn nhiều khoản dù nằm ngoài quy định nhưng rất cần phụ huynh đồng thuận.