Lãng quên tình cũ ở "nghĩa địa online"

Nghĩa địa… tình yêu, nghe tưởng để dành cho những kẻ hận tình nhưng khi bước chân vào tôi mới biết rằng, đó không hẳn là nơi dành cho những kẻ yêu… cực đoan.
Đang tải tin...