Cô giáo dạy văn 25 năm chưa từng dạy thêm

26/06/2016 08:08
(GDVN) - Cô Lê Kim Mai cho rằng, việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường là việc làm tốt, thầy cô có thể hiểu và nắm bắt sức học của học sinh, thì sao lại phải cấm.