Kiên quyết giảm chi phí doanh nghiệp

17/08/2017 06:09
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu: “Cục trưởng, vụ trưởng nào nói 'anh cứ cải cách đi' còn bản thân không chịu cải cách thì cán bộ đó phải đưa ra khỏi bộ máy nhà nước”.

Biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

09/03/2015 19:33
(GDVN) - Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015 sẽ được phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ, trung thực, chính xác qua việc biên soạn lần này.