'Ngoại giao phong lan' ở Singapore

13/02/2012 09:42
Trong khu vườn phong lan quốc gia rộng 63 ha của Singapore, những cái tên dường như nổi bật hơn sự đa dạng và màu sắc của các bông hoa.