Tỷ lệ di cư nội địa tăng cao ở nhóm trẻ

17/12/2016 07:38
(GDVN) - Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy tuổi người di cư năm 2015 phần lớn tập trung ở nhóm trẻ (từ 15 - 39 tuổi) chiếm 84% tổng số người di cư.