"Giá đền bù đất từ xưa đến nay có kẽ hở trục lợi cho một nhóm lợi ích"

06/11/2013 19:46
(GDVN) - “Theo tôi, giá đền bù đất từ xưa đến nay có kẽ hở trục lợi cho một nhóm lợi ích, chứ người dân không phải là nguyên nhân cơ bản gây ra khiếu kiện, khiếu nại. Vì mục đích quốc phòng hay kinh tế, an sinh xã hội, người dân vẫn sẵn sàng giao đất. Tuy nhiên, giá trị đất người dân sử dụng bao năm nay so với giá thị trường quá thấp, nảy sinh điều kiện không công bằng". Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.