Tiếp tục câu chuyện về bát cơm có thịt

05/10/2011 05:55
(GDVN) - Chúng ta vẫn tiếp tục giúp các em ở một trường, đến khi đủ cho các em một năm cơm có thịt như ở Suối Giàng, chúng ta mới chuyển sang trường khác.