Trung ương nghe phương án nhân sự chủ chốt

09/10/2015 11:27
(GDVN) - Ngày 8/10, ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về phương án nhân sự chủ chốt khóa XII.