Học vẹt đừng mơ qua được môn Ngữ Văn

18/05/2017 06:55
(GDVN) - Với thời lượng 120 phút, đó là một đề vừa sức và đáp ứng tốt những yêu cầu về định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.