Nhập siêu từ TQ tăng mạnh gây sức ép nặng với kinh tế VN

13/12/2013 07:20
(GDVN) - Theo nhận định của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Việt Nam sẽ phải chịu nhiều hậu quả cho việc nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc. Một là mất ngoại tệ, hai là mất thị trường trong nước và ba là công nhân trong nước mất công ăn việc làm.

Biển Đông: "Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc sẵn sàng xuyên tạc"

13/08/2012 12:44
(GDVN) - "Trách nhiệm trước lịch sử đang đòi hỏi thế hệ chúng ta nhận rõ nguy cơ và có quyết sách sáng suốt, quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ giang sơn gấm vóc, đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc vững bền của các thế hệ con cháu muôn đời sau".