Phụ huynh đã biết sợ thành tích?

(GDVN) - Đừng lấy “con điểm” làm thước đo năng lực của con cái; đừng chạy điểm, xin điểm, quà cáp, đổi chác, mua điểm, tạo “tiền đề dối trá” cho con mình vào đời.

Học sinh giỏi nhiều, mừng hay lo?

Mấy năm trước, khi Bộ Giáo dục-Đào tạo phát động cuộc vận động “hai không” trong ngành đã tạo được một bước chuyển biến mạnh mẽ. Tình trạng gian lận trong thi cử giảm hẳn, cách đánh giá của giáo viên đã hướng tới một chất lượng thật.
Đang tải tin...