Cận cảnh '80 tỷ đồng' bị bỏ không

26/10/2012 14:00
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng làm nơi cho tàu tuyền tránh bão, nhưng vì thiết kế và xây dựng bất hợp lý, khiến tàu dễ va chạm nhau nên âu thuyền An Hòa (Quảng Nam) vắng vẻ, bị bỏ hoang suốt năm qua.