Còn đâu văn hóa "nghĩa tử là nghĩa tận"?

26/07/2017 17:31
(GDVN) - Văn hóa người Việt xem “nghĩa tử là nghĩa tận” khi ứng xử với người đã mất, nhưng cán bộ phường Văn Miếu đã không nhận thức được việc này.