Khen thưởng dồn cho chức sắc (?!)

18/10/2012 10:53
Chiếm phần lớn trong số 60 người được đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2012 là lãnh đạo các đơn vị. Không thấy thợ thủ công, công nhân, chiến sĩ biên phòng, hải đảo… trong danh sách này.

Bổ nhiệm phó tổng thanh tra

06/09/2011 07:13
Ngày 5-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Tiến Hào giữ chức Phó Tổng Thanh tra.