Nguyên tắc chấm thi trong kỳ thi quốc gia 2018

12/06/2018 06:26
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia năm 2018, bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25).