Chiến tranh ảo - cuộc chạy đua vũ trang mới

Lầu Năm góc, Quỹ tiền tệ Thế giới, Google và hàng chục tổ chức khác đã bị tấn công. Chiến tranh đang diễn ra, và ngành công nghiệp vũ khí ảo, vốn âm ỉ từ nhiều
Đang tải tin...