Soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật

(GDVN) - Thủ tướng đã ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Phải chấm dứt ngay những bức xúc về BOT

(GDVN) - Rà soát đánh giá tổng mức đầu tư các dự án BOT, mức phí và thời gian thu phí, kiến nghị giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 9.
Đang tải tin...