Tham vọng của Nguyên soái Kim Jong Un

26/07/2012 14:23
Không lâu sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Bắc Triều Tiên kế từ khi người cha Kim Châng In qua đời, nhà lãnh đạo trẻ Kim Châng Un/Kim Jong Un đã có nhiều động thái rõ ràng nhằm củng cố quyền lực.