Video: T-90, S-400 diễn tập diễu binh Ngày 9/5

24/04/2015 07:01
(GDVN) - Những hình ảnh mới nhất về hoạt động diễn tập chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít, Ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ.