"Cây đũa thần" nào cho giá sữa?

06/03/2014 07:31
(GDVN) - Áp trần giá sẽ kiểm soát được giá sữa nhưng phải đưa ra công thức tính giá phù hợp vừa đảm bảo tính thị trường vừa bảo vệ quyền lợi NTD...

Yêu cầu 6 doanh nghiệp phải kê khai giá sữa

09/10/2013 11:57
(GDVN) - Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi với Cục Quản lý Giá trước ngày 20/11.