Núi cao ta trông – đường rộng ta đi

Núi cao ta trông – đường rộng ta đi
(GDVN) - Không còn nghi ngờ “Dân chủ-Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính là ngọn “núi cao” để người ta trông, cũng chính là cụm từ trong quốc hiệu của nhà nước non trẻ.

"Ðường Kách Mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ"

"Ðường Kách Mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ"
(GDVN) - Vào ngày 2/9, chương trình đặc biệt tháng 9/2017 của Ðài Truyền hình Việt Nam với chủ đề "Ðường Kách Mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ" sẽ phát sóng trên kênh VTV1.