Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h hôm nay

26/03/2015 15:24
(GDVN) - Bộ Công thương vừa có thông báo về việc điều chỉnh giảm mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng nhưng yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu không tăng giá bán.