Giáo dục: “Quyền rơm, vạ đá”

07/02/2019 06:06
(GDVN) - Có “quyền” mà không có “lực”, dân gian gọi là “quyền rơm”, nếu cơ quan công quyền rơi vào tình trạng “quyền rơm” thì không thể thực thi quyền lực...