Phó Chủ tịch QH nói về trách nhiệm của Đảng trước nhân dân

(GDVN)  - "Đảng phải phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu quyết định không đúng, ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia, dân tộc thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đây là điểm mới của bản Hiến pháp lần này", PCT Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định.

GS Đặng Hùng Võ: Dự thảo Luật đất đai chưa có gì đổi mới đáng kể

(GDVN) - "Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng có một số đổi mới nhất định, nhưng những điểm nóng nhất được các đại biểu Quốc hội, người dân quan tâm gồm đổi mới cơ chế nhà nước thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế Nhà nước định giá đất lại gần như chưa có gì đổi mới đáng kể so với pháp luật đất đai hiện hành", chuyên gia Đặng Hùng Võ cho biết.

Bàn về vị trí, chức năng, quyền hạn của Quốc hội

(GDVN) - “Một số ý kiến cho rằng, để thể hiện rõ tính chất, vị trí vai trò của Quốc hội đề nghị trên cơ sở của Hiến pháp 1992, Hiến pháp sửa đổi lần này có thể quy định theo hướng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền lập pháp...

9 ưu điểm của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(GDVN) - GS.TS Trần Ngọc Đường – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chuyên gia cao cấp của Viện nghiên cứu Lập pháp nhận định, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có 9 ưu điểm so với bản Hiến pháp hiện hành, tuy nhiên vẫn còn những điểm cần tiếp tục lấy ý kiến, bổ sung hoàn thiện cho tốt hơn.

Cần thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 1/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức hàng đầu khu vực phía Nam về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

“Dự thảo sửa đổi hiến pháp, quyền con người đặc biệt quan trọng"

(GDVN) - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có 11 chương với 124 điều, giảm 1 chương và 23 điều, trong đó, giữ nguyên 12 điều, bổ sung, sửa đổi 101 điều, bổ sung 11 điều mới. Điểm đáng chú ý là tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam đều quy định tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng quyền của Chủ tịch nước

Tại buổi thảo luận sáng nay (6/1), nhiều đại biểu Quốc hội đã ủng hộ việc tăng quyền hạn của Chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước có quyền tham dự, chủ tọa một số phiên họp do Chính phủ triệu tập; bổ nhiệm tướng lĩnh.
Đang tải tin...