Giáo viên tích hợp đào tạo ở đâu?

13/06/2018 06:37
(GDVN) - Trong một thời gian rất “dài”, 8 ngày, tối đa là 32 tiết học liệu những giáo viên cốt cán trên đã đủ để thành giáo viên “tích hợp” chưa?