Vì sao “sát thủ” thì “đầu mưng mủ”?

30/10/2011 10:06
Điều gì xảy ra trong tâm lý cộng đồng những người trẻ khi ngày càng phổ biến lối nói vần kiểu như: “sát thủ đầu mưng mủ”, “chuyện nhỏ như con thỏ”...?