"30.000 tỷ cho vay mua nhà có thể dừng trước hạn"

Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, nếu giải ngân hết 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ các ngân hàng thực hiện cho vay hỗ trợ nhà trước thời hạn, chương trình cũng sẽ dừng lại để chuyển sang giai đoạn khác.
Đang tải tin...