Quân sư… con cóc

(GDVN) - Người Việt xưa có cụm từ “quân sư quạt mo”, người Việt nay nói “quân sư quạt… con cóc” hay nói gọn lại là “quân sư con cóc” để chỉ những quân sư bất tài.

Sinh viên thất nghiệp do lỗi nhà trường?

(GDVN) - Câu hỏi này dường như ai cũng nghĩ tới, nhưng thực tế còn nhiều nguyên nhân khác khiến thực trạng người học ra trường không tìm được việc.

Chuyện làm ăn ở xứ sở Bạch dương

(GDVN) - Việt Nam và Nga có bề dầy quan hệ hàng chục năm, mà hiện tại thương mại của Việt Nam với Nga chỉ đứng thứ 6 trong số các thị trường châu Âu.
Đang tải tin...