Kinh nghiệm tham quan bảo tàng Louvre.

02/06/2012 06:00
(GDVN) - Được xây dựng bởi vua Phillippe II vào thế kỉ 12,  bảo tàng Louvre là nơi lưu giữ những tác phẩm có tiếng nhất trên thế giới.